Přehled barevných mutací:

Vlivem vývojových podmínek se někdy stane, že dojde k samovolné změně části genetického kódu a díky tomu vznikají formy činčil, které jsou barevně odlišné od standardních. Takto se postupem času vyvinuly různé barevné variace tohoto druhu.

Druhy srsti:

Z každého folikulu (kořínku) činčile vyrůstá více než 60 - 90 jemných vlasů.

chl.gif

 

srst.gif

 

· Spodní zóna - tato barva, která je mezi kůží a stužkou, nazýváme barvou základní. Přesto, že je asi 3x širší než stužka a závoj dohromady, není v husté srsti vidět. Překrývá ji barva závoje, která je výraznější.

· Stužka - světlé pásmo srsti mezi spodní zónou a závojem. Má vliv na barevně harmonický vzhled kožešiny. její optimální šířka je 4 - 5,5 mm. Pásma stužky však bývají často širší - až 8 mm. Často bývá výrazný rozdíl v šířce stužky na jednotlivých částech těla. V místech, kde je stužka příliš široká, bývá srst delší a řidší.

· Závoj - tvoří tmavé špice srsti, přečnívající nad stužku. Závoj má stužku vysloveně krýt. To je předpoklad pro pěkný vzhled kožešin, ať už jde o jedince s tmavou, středně tmavou nebo světlou barvou. Mezi závojem a stužkou musí být dobře rozeznatelné rozhraní - přechod.

.............................................................................................

Přehled zkratek a pojmů:

Míšením zmutovaných jedinců barevných forem vznikají pak ze základních barev další velice zajímavé barevné odstíny. Abychom se v nich vyznali je zapotřebí si vysvětlit a ukázat způsoby hodnocení. Barevné varianty jsou založeny na dvou základních typech genů, a to dominantní a recesivní.

Dominantní mutace:
Je to silnější gen, který většinou ovlivní výsledné zbarvení činčily. Na to aby se u mláděte projevila stačí, aby jeden z rodičů byl dominantní mutace.

Recesivní mutace:
Projeví se jen když oba rodiče nesou (stejný) recesivní gen. Pokud jsou oba rodiče recesivní, projeví se na 100% (všechna mláďata budou daného recesivního zbarvení), pokud si jeden z rodičů nese gen dané recesivní muace a druhý je ta recesivní mutace, projeví se na 50%. Tak to je i při páru kdy si oba rodiče nesou daný recesivní gen (oba jsou nositeli téhož genu). Pokud spárujeme recesivní mutaci s protějškem, který si žádný gen nenese, rodí se vždy mláďata, která si nesou gen po rocesivním rodiči (stávají se 100% nositelem).

Aguti: rozdělení chlupu do tří barevných částí - spodní zóna, stužka a závoj. Spodní zóna je největší část od cibulky chlupu. Následuje cca 5 mm široký a světlý proužek - stužka. Konec chlupu se nazývá závoj a udává odstín činčily.

Non aguti: rozdělení barevnosti chlupu je pouze do dvou částí - u tohoto znaku vymizí prostřední část - stužka.

LETÁLNÍ faktor - letální (smrtelný) faktor je geneticky (dědičně) podmíněná změna organizmu vedoucí k neschopnosti plodit životaschopné potomstvo s jedincem specifického genotypu (genetická výbava).
U činčil toto znamená, že bílí jedinci se nesmí pářit s jinými bílými jedinci (platí i pro White violet, White ebony, TOV White,....) a jedinci velvet se nesmí pářit s jedinci velvet, TOV a potomky TOV (linie TOV).

TOV - Touch Of Velvet (sametový dotyk) velvet nebo nositel genu velvet (barevní kříženci se znaky velveta po rodičích velvet). Nositel genu velvet je myšleno v kříženci jako je třeba TOV White - v této mutaci nejsou patrné všechny znaky velveta, nicméně zvíře velvetem je. Velvet linie nebo gen velvet neexistuje. Zvíře buď velvet je a nebo není.

TAN - Spojení béžové a ebony barvy = beige ebony. Beige extra dark ebony se označuje jako Chocolate

AVC - Afro violet carrier - nositel recesivního genu afro violet. Vzniká, když jeden z rodičů byl afro violet, nebo si oba rodiče nesli gen afro violet.

SC - Saphire carrier - nositel recesivního genu safír. Vzvniká když jeden z rodičů byl safír, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

DVC - Deutsch violet carrier - nositel recesivního genu Deutsch violet. Vzniká, pokud jeden z rodičů je Deutsch violet a nebo pokud jsou oba rodiče nositelé tohoto genu.

BDC - Blue diamont carrier - nositel recesivního genu Blue diamond. Vzniká v případě, kdy jeden z rodičů byl Blue diamond, nebo oba si nesli tento gen. Také vzniká v případě, když je jeden rodič violet s genem sapphir - Afro violet SC a druhý sapphire s genem violet - Sapphire AVC. Někdy se po takových rodičích píšou geny zdvojeně - AVC/SC

EC - Ebony carrier - nositel genu ebony. Vzniká, pokud je jeden z rodičů ebony, ale tato barva se na něm neprojevila, tudíž si nese gen této barvy. Barva je ale dominantní, nikoli recesivní.

RPAC - Royal Persian Angora carrier - nositel recesivního genu Royal Persian Anfora - dlouhá srst. Vzniká, pokud jeden z rodičů je PRA - Royal Persian Angora a nebo si oba rodiče nesou gen RPAC.

REX - Rexfell - Kadeřavá činčila - zvlněná srst. RC - Rexfell carrier - nositel genu rexfell - kadeřavosti.

GBC - Goldbar Carrier - Nositel recesivního genu Goltbar. Vzvniká když jeden z rodičů byl Goldbar, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

RWLC - Reccesive White Love Carrier - nositel recesivního genu Reccesive White Love. Vzvniká když jeden z rodičů byl Reccesive White Love, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

CRWC - California Reccesive White Carrier - nositel recesivního genu California Reccesive White - CRW. Vzvniká když jeden z rodičů byl California Reccesive White, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

EDE - Extr Dark Ebony - relativně nově používaná zkratka této dominantní mutace

Solid - užívá se jen u recesivnách mutací ve spojení s extra dark ebony - Extra dark ebony violet =  Solid violet, Extra dark ebony Sapphire = Solid sapphire. Tato zkratka označuje jednolitou/celistvou/jednotnou barvu na celém těle zvířete.

DC - Dwarf Carrier - nositel recesivního genu Dwarf.
DWARF - činčila s poloviční váhou než obyčejné činčily, celkově jsou drobnějšího vzrůstu, ale jinak jsou úplně stejné. V chovu se smí párovat jen trpasličí samec s normálně velkou samicí s vlohou pro Dvarf - genem. Nikdy nešlechtíme Dwarf samici! Důvodem je její velikost. Mláďata se rodí stejně velká, jako u normálních činčil (30-60g), což by Dwarf samice (o 300 - 400g) nikdy nezvládla!!!

BPC - Black Pearl Carrier - nositel recesivního genu Black Pearl. Vzvniká když jeden z rodičů byl Black Pearl, nebo oba rodiče si nesli tento gen.

Ev. - eventuální, označuje se tak v rodokmenech 50% nositel genu. Například když jeden rodic je AVC a druhý tento gen nemá, pak je potomek označen Ev. AVC (50% AVC).

.............................................................................................

ZÁKLADÍ:

Barevné mutace s dominantním genem:

standard (SS)

standard.jpg

Dělí se na 3 odstíny - světlý, střední a tmavý.

Barva: šedá srst, boky jsou "modrošedé", na hřbetě přecházejí v tmavošedou až skoro do černé. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči černé, uši šedé.
Přirozená, dominující barva původního druhu.

Chlup: spodní zóna šedá, stužka bílá, závoj šedý.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

wilson white (WS)

ww.jpg

Barva: sněhobílá barva kožešiny po celém těle (toleruje se tmavý kduh kolem ocasu, ale správně by tato barva neměla mít na sobě jediný tmavý chlup, černé oči i uši. Jejím dalším smísením s jinými barevnými odstíny vzniká řada různých barev.
Tato mutace se poprvé vyskytla v roce 1955 na farmě Američana Wilsona.

Chlup: po celé délce sněhově bílý.

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

black velvet (VS)

velvet.jpg

Barva: leskle černá srst na hlavě a hřbetě. Na bocích černá barva přechází v šedou. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči jsou černé, uši tmavě šedé.
Speciální znaky: na packách černé proužky, na hlavě typická velvetí maska - okolo uší světlé kroužky, nadočnicové oblouky černé jako zbytek obličeje.
Tato barva poprvé vznikla v roce 1956 míšením tmavých standardů.

Chlup masky: spodní zóna tmavě šedá, nemá stužku, závoj černý.
Chlup boků: spodní zóna šedá, bílá stužka, závoj šedý až do černa.

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beige homo (BB)

homo.jpg

Barva: světle béžová či blonďatá srst, bílé břicho, světle růžové uši a oči červené (charakteristický modrý věnec v panence).

Chlup: spodní zóna krémově bílá, stužka bílá, závoj blonďatý nebo světle béžový.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beige hetero (BS)

hetero.jpg

Dělí se na 3 odstíny - světlý, střední a tmavý.

Barva: tmavě béžová až světle béžová srst, bílé břicho, oči červené až rubínové, uši růžové.

Chlup: spodní zóna krémově bílá až tmavě béžová, stužka bílá, závoj tmavě béžový.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ebony (ES)

podle odstínu srsti - tmavosti:

light ebony (ES)

ebonyl.jpg

Barva: šedá srst, hřbet je tmavě šedý, břicho a boky světle šedé. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna tmavě šedá, žádná nebo šedá stužka, černý závoj.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

medium ebony (ES)

ebonym.jpg

Barva: tmavě šedá srst, hřbet je černý, břicho a boky šedé, kořen ocasu černý. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna tmavě šedá, žádná stužka, černý závoj.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

dark ebony (ES)

ebonyd.jpg

Barva: černá srst na hřbetě, břichu a bocích. Oči černé, uši tmavě šedé až černé.

Chlup: spodní zóna tmavě šedá, žádná stužka, černý závoj.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

extra dark ebony (EE)

ebonyex.jpg

Barva: leskle černá srst po celém hřbetu, břichu i ocasu. Oči černé, uši tmavě šedé až černé.

Chlup: po celé délce černý.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barevné mutace s recesivním genem:

afro violet (FF)

vio.jpg

Barva: rovnoměrně fialově šedá srst. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči černé, uši fialové až šedé.
Poprvé se tato mutace objevila v roce 1967 na činčilý farmě ve Rhodézii.

Chlup: spodní zóna chlupů fialově šedá, stužka bílá, závoj světle až tmavě fialovo-modrý.

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

deutsch violet (DF)

deutschviolet.jpg

Barva: rovnoměrně tmavě fialovo- modrá srst. Břicho je sněhově bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči černé, uši fialové až šedé.

Chlup: spodní zóna fialovo šedá, stužka bílá, závoj tmavě fialovo modrý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sapphire (MM)

safire.jpg

Barva: modrá srst, sněhobílé břicho. Oči tmavě modré až černé, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.
Poprvé se objevily v roce 1963 v USA.

Chlup: spodní zóna světle šedá až modrá, bílá stužka a modrý závoj.

Další fotky této mutace a jejích kříženvů zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Black pearl
Tato barva vznikla v roce 2008 v Polsku v chovu Elzbieta a Thomasz KucharczakVznikla při snaze vyšlechtit hodně tmavé Dánské standardy. Prvních 5 jedinců této barvy chovali s tmavými Standardy. Barva se stávala tmavší a tmavší, až vznikla černá srst až k linii na boku oddělující bílé břicho. Dalším chovem zjistili, že je barva recesivní.
První chovaní jedinci byli menšího vzrůstu.  

Kožešinový vzor: záda i boky černé, jasně ohraničené boky od bílého břicha, ocas černý, oči tmavé a uši šedé, pod ušima má bílé chlupy.

Chlup: Záda - spodní zóna je tmavě šedá, stužka šedá, závoj je černý.
Břicho - podsada je  šedá, závoj je bílí. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

BAREVNÉ VARIANTY VZNIKLÉ MÍSENÍM ZÁKLADNÍCH BAREV:

Bílé:

Pink white (WB)

Barva: na celém těle sněhově bílá, někdy s nádechem do růžova. Oči červené až rubínové (někdy namodralý věnec okolo panenky), uši růžové.

Chlup: Sněhově bílý po celé délce.

Vznikne mísením white (wilson (WS), silver (WS), mozaik (WS)) + beige (BS, BB).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženvů zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White mozaik (WS)

Barva: na celém těle bílá s náhodnými šedými až černými fleky. Oči černé, uši šedé.

Chlup flek: spodní zóna bílá až světle šedá, stužka světle šedá, závoj tmavě šedý až černý.
Chlup mimo fleky: celý bílý.

Vznikne mísením např. wilson white (WS) + standart (SS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženvů zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Silver (WS)

Barva: na celém těle bílá s náhodnými šedými až černými rozpitými fleky. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna bílá až světle šedá, stužka světle šedá, závoj tmavě šedý až černý.

Vznikne mísením např. wilson white (WS) + standart (SS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White ebony (WE)

Barva: na celém těle bílá s náhodnými šedými až černými fleky. Oči černé, uši šedé.

Chlup flek: po celé délce šedý až černý.
Chlup mimo fleky: celý bílý.

Vznikne mísením např. white (wilson (WS), silver (WS), mozaik (WS) + ebony (ES, EE).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White tan (WBE)

White tan může být světlý až extra tmavý = 4 stupně odstínu ebony. Na fotce je medium white tan.

Barva: na celém těle sněhově bílá s náhodnými béžovými fleky. Oči červené až rubínové, uši růžové.

Chlup: spodní zóna bílá, stužka není, závoj bílý až béžový.

Vznikne mísením např. white ebony (WE) + beige (BS, BB), nebo tan (BE) + white (WS, WB), ebony (ES, EE) + pink white (WB),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

White violet (WFF)

Barva: na celém těle bílá s náhodnými fialovými fleky. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna bílá, stužka bílá až fialová, závoj bílofialový.

Vznikne mísením např. white violet carrier (WF) + violet (FF),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Velvet:

Brovn velvet (VB)

Barva: leskle hnědá srst na hlavě a hřbetě, typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí). Na bocích hnědá barva přechází v béžovou. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči jsou červené až rubínové, uši růžové.

Chlup hlava + hřbet: spodní zóna krémová až béžová, žádná stužka, závoj hnědý až tmavohnědý.
Chlup boky: spodní zóna krémově bílá, stužka bílá, závoj béžový.

Vznikne mísením např. beige (BS, BB) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV tan (VBE)

Barva: leskle hnědá srst na hlavě a hřbetě, typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí). Na bocích hnědá barva přechází v béžovou. Břicho je béžové. Oči jsou červené až rubínové, uši růžové.

Chlup hlava + hřbet: spodní zóna krémová až béžová, žádná stužka, závoj hnědý až tmavohnědý.
Chlup boky: spodní zóna světle béžová až béžová, stužka krémová, závoj béžový až tmavě béžový (podle stupnice ebony).

Vznikne mísením např. Tan (BE) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV ebony (VE)

Barva: leskle černá srst na hlavě a hřbetě, typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí). Na bocích tmavošedá barva přechází v šedou, břicho je šedé. Oči jsou černé, uši šedé.

Chlup hlava + hřbet: spodní zóna šedá, žádná stužka, závoj černý.
Chlup boky: spodní zóna šedá, stužka bílá, závoj šedý až černý.

Vznikne mísením např. mutací ebony (ES, EE) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue Slate (VS)

Barva: černo-modrá; jejich hlava je černá s šedou maskou kolem očí a uší. Hřbet jet černý ale za krkem je světlý pruh, boky šedé, břicho bílé. Uši šedé, oči černé.

Chlup : spodní zóna je tmavě šedá, bílá stužka, závoj šedý až do černa.

Blue Slate poprvé odchoval kolem roku 1960 Gerhard Lutz z Německa - spojením býlích samic z USA a standardních samců z Německa. Je možné, že Blue Slate jsou "první generace" z mutace Black velvet, které přežily.

Jako mláďata jsou k nerozeznání od mutace Black velvet. Začínají se dobarvovat až kolem půl roku.

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV white (VW)

Barva: tělo bílé se znaky velveta - na hlavě typická velvetí maska, tmavé obočí, na packách černé proužky, okolo uší světlé kroužky. Hřbet může být šedý s přechodem na bocích do bílé. Břicho bílé.

Chlup hlava: spodní zóna bílá, žádná stužka, závoj šedý až černý.
Chlup hřbet: spodní zóna bílá, stužka bílá, závoj bílý, šedý až černý.
Chlup boky: spodní zóna bílá, stužka bílá, závoj býlí až šedý.

Vznikne mísením např. mutací White (WS, WB) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV white ebony (VW)

Barva: tělo bílé se znaky velveta - na hlavě typická velvetí maska, tmavé obočí, na packách černé proužky, okolo uší světlé kroužky. Hřbet může být šedý s přechodem na bocích do bílé. Břicho bílé s výskytem šedých až černých fleků (podle stupnice ebony).

Chlup hlava: spodní zóna bílá, žádná stužka, závoj šedý až černý.
Chlup hřbet: spodní zóna bílá, stužka bílá, závoj bílý, šedý až černý.
Chlup flek: po celé délce šedý až černý.

Vznikne mísením např. mutací White ebony (WE) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV pink white (VWB)

Barva: tělo bílé se znaky velveta - na hlavě typická velvetí maska, tmavé obočí, na packách béžové až hnědé proužky proužky, okolo uší světlé kroužky. Hřbet může být béžový až hnědý s přechodem na bocích do bílé. Břicho bílé. Oči jsou červené až rubínové, uši růžové.

Chlup hlava: spodní zóna bílá, žádná stužka, závoj béžový až hnědý.
Chlup hřbet: spodní zóna bílá, stužka bílá, závoj bílý, béžový až hnědý.
Chlup boky: Sněhově bílý po celé délce..

Vznikne mísením např. pink white (WB) + black velvet (VS).

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beige:

Light tan (BE)

Barva: béžová srst, hřbet je tmavě béžový, břicho a boky světle béžové. Oči červené až rubínové, uši růžové.

Chlup: spodní zóna krémová až béžová, stužka krémová, závoj béžový.

Vznikne mísením např. ebony (ES, EE) + beige (BS, BB).

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Medium tan (BE)

Barva: tmavě béžová srst, hřbet je tmavě béžový, břicho a boky béžové. Oči červené až rubínové, uši růžové.

Chlup: spodní zóna světle béžová až béžová, stužka krémová, závoj tmavě béžový.

Vznikne mísením např. ebony (ES, EE) + beige (BS, BB).

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dark tan (BE)

Barva: leskle tmavě hnědá srst po celém hřbetu, břichu i ocasu. Oči červené až rubínové, uši růžové až hnědé.

Chlup: spodní zóna světle béžová až béžová, stužka není, závoj tmavě hnědý.

Vznikne mísením např. ebony (ES, EE) + beige (BS, BB), ebony (ES, EE) + tan (BE),...

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Čoko (extra dark tan) (BE)

Barva: leskle tmavě hnědá srst po celém hřbetu, břichu i ocasu. Oči červené až rubínové, uši růžové až hnědé.

Chlup: spodní zóna hnědá, stužka není, závoj tmavě hnědý.

Vznikne mísením ebony (ES, EE) + beige (BS, BB), ebony (ES, EE) + tan (BE),...

Další fotky této mutace a jejích kříženců zde.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Violet

TOV violet (VFF)

Barva: leskle fialovo-modrá srst na hlavě a hřbetě, typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí). Na bocích fialovošedá barva přechází v bílou. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči jsou černé, uši tmavě šedé.

Chlup hlava + hřbet: spodní zóna fialovo-modrá, stužka není, závoj tmavě fialovo-šedý.
Chlup boky: spodní zóna šedá, stužka bílá, závoj fialovo-šedý.

Vznikne mísením např. violet (FF) + tov violet (VFF), violet (FF) + velvet violet carrier (VF),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

white violet (WFF)

Barva: na celém těle bílá s náhodnými fialovými fleky. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna bílá, stužka bílá až fialová, závoj bílofialový.

Vznikne mísením např. mutací white violet carrier (WF) + violet (FF),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TOV white violet (WVFF)

Barva: tělo bílé se znaky velveta - na hlavě typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí), na packách fialové proužky. Hřbet může být fialový s přechodem na bocích do bílé. Břicho bílé. Oči černé, uši šedé.

Chlup: spodní zóna bílá, stužka bílá až fialová, závoj bílofialový.

Vznikne mísením např.: mutací white violet carier (WF) + black velvet violet carrier (VF), white violet (WFF) + tov violet (VFF),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pink white violet (WBFF)

Chlup boky: spodní zóna sametově bílá až fialovošedá, stužka sametově bílá až fialová, závoj sametově bílý až fialový.

Vznikne mísením např. violet (FF) + pink white violet carrier (WBF),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beige violet (BFF)

Barva: tmavě béžovofialová až světle béžovofiaolá srst, bílé břicho, oči červené až rubínové, uši růžové.

Chlup: spodní zóna krémově béžovofialová, stužka bílá, závoj béžový až béžovofialový.

Vznikne mísením např. beige violet carrier (BF) + violet (FF),...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ebony violet (EFF)

Ebony violet může být světlý až extra tmavý = 4 stupně odstínu ebony. Na fotce je extra dark ebony violet.

Barva: fialovočerná srst na hřbetě, břichu a bocích. Oči černé, uši tmavě šedé až černé.

Chlup: po celé délce fialovočerný.

Vznikne mísením např. violet (FF) + ebony violet carrier (EF),...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sapphire

TOV sapphire (VMM)

Barva: leskle tmavě modrošedá srst na hlavě a hřbetě, typická velvetí maska (okolo uší světlé kroužky, tmavé obočí). Na bocích modrošedá barva přechází v bílou. Břicho je bílé, od boků zřetelně ohraničené. Oči tmavě modré až černé, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup hlava + hřbet: spodní zóna modrošedá, žádná stužka, závoj tmavě modrošedý.
Chlup boky: spodní zóna šedá, stužka bílá, závoj modrošedý.

Vznikne mísením např. sapphire (MM) + velvet sapphire carrier (VM),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

white sapphire (WMM)

Barva: Oči červené, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup: spodní zóna modrobílá šeď, stužka bílá, závoj modrošedý.

Vznikne mísením např. saphire (MM) + white sapphire carrier (WM),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sapphire white mozaik (WMM)

Barva: Oči červené, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup flek: spodní zóna modrobílá šeď, stužka modrošedá, závoj modrošedý.

Chlup: spodní zóna bílá, stužka bílá, závoj modrošedý.

Vznikne mísením např. saphire (MM) + white sapphire carrier (WM),...

Pozor! Přítomnost LETÁLNÍHO faktoru!!!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

beige sapphire (BMM)

Barva: Oči červené, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup: spodní zóna krémově bílá, stužka bílá, závoj třpytivě modrobéžový.

Vznikne mísením např. beige sapphire carrier (BM) + sapphire (MM),...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ebony sapphire (EMM)

Ebony sapphire může být světlý až extra tmavý = 4 stupně odstínu ebony. Na fotce je medium sapphire.

Barva: tmavě modrošedá srst, hřbet je modročerný, břicho a boky modrošedé.

Oči tmavě modré až černé, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup: spodní zóna světle modrošedá, stužka světle bílošedá, závoj modrošedý.

Vznikne mísením např. saphire (MM) + ebony sapphire carrier (EM),...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Blue diamond

Barva: světle modrá srst, na bocích přechází do bílé, břicho bílé. Oči jsou tmavé, uši namodralé barvy směrem k tělu přechází do růžové.

Chlup: po celé délce světle modrý.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Roial persia Angora (RPA)

Barva: slechtí se ve všech možnách barevných mutací.
Má srst (chlup) o délce 6 cm a více. Srst na tváři, nebo na ocasu je dlouhá 8 cm a více.

Poprvé se tato mutace objevuje 196O na ranči v Texasu. Dlouhá srst však nebyla zajímavá pro zpracovatele kožešin. Naštěstí gen nebyl ztracen a v roce 1997 Tamara Tucker a Pamela Biggers (Texas) nakoupily dlouhosrsté činčily z Briscoes a dalších 8 let se zabývaly jejich šlechtěním (zlepšení délky a barvy chlupu).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rexfell

Barva: slechtí se ve všech možnách barevných mutací.

Vlnitá srst po celé délce chlupu. Vyskytuje se v některých variantách Ebony.
Původně jsem si myslela, že rexfell je recesivní mutace, ale již jsem se setklala s chovatelkou, ktrá odchovává rexfell mutace po páru rexfell x standard.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dwarf

Barva: šlechtí se ve všech možných barevných mutací.
Činčila s poloviční váhou než obyčejné činčily, celkově jsou drobnějšího vzrůstu (o 300 - 400g max 450g), ale jinak jsou úplně stejné.
Vejdou se do jedné dlaně.
Trpí stejnými nemocemi jako velké činčily.

Jak poznat Dwarf činčilu od zakrslé (nedorostlé) obyčejné činčily?
Dwarf má menší chodidlo a kratší nohy, krátký a huňatý ocásek, široké boky a větší, kulatou hlavičku.

V chovu se smí párovat jen trpasličí samec s normálně velkou samicí s vlohou pro Dvarf - genem. Nikdy nešlechtíme Dwarf samici! Důvodem je její velikost. Mláďata se rodí stejně velká, jako u normálních činčil (30-60g), což by Dwarf samice nikdy nezvládla!!!

obr.: nahoře chodidlo normální činčily, dole trpasličí činčila. http://www.spoiledchins.net/dwarf_chinchillas.htm

 

Informace jsem čerpala z: www.dasfotoalbum.de
a foto z: www.chinchillas.com