NABÍDKA:

 

  V nabídce je aktuálně:

  Samice:

---

   Samci:

 

 --- 

    carac.jpg
 

jsem z Malé Skály - Liberecký kraj

V případě zájmu pište na: zaneta.vondrackova@seznam.cz

carac.jpg

Podmínky prodeje našich chovanců:

 

 • Činčilky prodávám ve věku 8 - 12 týdnů a minimální váze 250g.
 • Činčilka si do nového domova s sebou odnese granulky do začátku, podepsaný průkaz původu (nemá žádný vliv na cenu, slouží novému majiteli pouze informativně) a v případě zájmu i kupní smlouvu. Každému mláděti před odchodem do nového domova mohu na požádání udělat koprologický rozbor.
 • Dávám přednost osobnímu odběru, avšak chápu, že můžete být z daleka, proto je možno využít přepravní služby, kterou si zajišťuje zájemce.
 • Vlakem nezasílám!
 • Je možno činčilku přepravit přes třetí osobu.
 • Veškeré finanční výdaje za přepravu činčilky si hradí zájemce.
 • Za činčilku požaduji předem složenou zálohu a to 1/3 až 1/2 z celkové ceny. Tu vybírám v jednom měsíci života mláděte. Chtěla bych tímto předejít neuváženému zájmu o činčilku, čímž bych mohla přijít o opravdové zájemce. Záloha je v případě odřeknutí mláděte nevratná. Zálohu vracím pouze při zrušení rezervace z mé strany, úhynu mláděte či závažným důvodům na straně zájemce, které mi zájemce vysvětlý. Záloha je také nevratná v případě, že zájemce není schopný si zařídit přepravu nebo si pro zvíře není schopen přijet a opakovaně se vymlouvá.
 • V případě zájmu se můžeme domluvit na splátkovém kalendáři, který by byl pojištěn kupní smlouvou.
 • V případě prodeje si já jako chovatel vyhrazuji právo odkoupit zvířete zpět a to za stejnou cenu, jako jsem jej prodala. Ve chvíli, kdy nový majitel zvíře přejme, je s tímto požadavkem seznámen (je uveden v rodokmenu) a souhlasí s ním.
  Součástí rodokmenu je předávací protokol který zní takto:
 • V den prodeje zvíře odpovídá 100% zdravotního stavu a nejsou známy žádné známky nemocí a vad. Oči jsou jasné, suché a bez výtoku. Zvíře reaguje na zrakové i sluchové podněty.. Uši jsou čisté, hladné (bez šupinek) a jsou posazeny kolmo vzhůru. Nos je suchý bez výtoku. Zuby jsou zdravé, celistvé a mají okrovou barvu. Trus má obvyklý tvar i velikost a konzistenci. Okolí řitního otvoru je čisté, nepotřísněné močí ani trusem. Genitálie jsou bez výtoku. Zvíře je nezraněno. Zvíře je v odpovídající výživové a zdravotní kondici vzhledem k jeho věku. Celkově zvíře působí zdravým dojmem. V případě prodeje si chovatel vyhrazuje právo odkoupit zvířete zpět a to za stejnou cenu, jako jej prodal. Ve chvíli, kdy nový majitel zvíře přejal, byl s tímto požadavkem seznámen a souhlasí s ním.